Trollheimslab

- tips og triks om forbrukslån

Begrepet ‘Forbrukerfinansiering’ er når en bedrift eller forhandler tilbyr kundefinansieringsalternativer til sine kunder ved hjelp av enten egne midler eller midler fra et utlånende selskap eller bank. Dette gjør at forbrukeren kan kjøpe en vare som de ellers ikke ville være i stand til, eller kanskje ikke vil betale for å bruke umiddelbare midler.
2,000,000,000

Hvorfor skal jeg tilby forbrukerfinansiering?

For en forhandler kan det være viktig å tilby forbrukerfinansiering ved kjøpspunktet for å konvertere passive nettlesere til aktive kjøpere. Derfor kan det øke salgs- og konverteringsfrekvensen. Samtidig kan det fremme kundelojalitet og gjenta forretninger.

Forbruker Finansiering Program fordeler til Bedrifter

Forbrukerfinansieringsløsninger er til slutt designet for å hjelpe både bedrifter og forbrukere. Når en bedrift bestemmer seg for å tilby finansiering gjennom et finansforetak for finansielle tjenester, åpner de opp for mer potensiell virksomhet.

Typer forbrukslån

Boliglån

Et pantelån er et lån - gitt av en pantelåner eller en bank - som gjør det mulig for en person å kjøpe et hjem eller en eiendom. Selv om det er mulig å ta opp lån for å dekke hele boligkostnaden, er det vanligere å sikre et lån til omtrent 80% av boligens verdi.

Åpent lån

Et åpent forbrukslån, også kjent som revolverende kreditt, er et lån ved at låntakeren kan bruke til alle typer kjøp, men må betale tilbake et minimumsbeløp av lånet, pluss renter, før en spesifisert dato. Åpne lån er generelt usikrede.

Sikrede forbrukslån

Sikrede forbrukslån er lån som er sikkerhetskopiert (eiendeler som brukes til å dekke lånet i tilfelle låntakeren misligholder). Sikrede lån gir vanligvis låntakeren større mengder finansiering, en lengre nedbetalingstid og en lavere belastet rente.

Usikrede forbrukslån

er lån som ikke er sikkerhetskopiert. Usikrede lån gir generelt låntakeren et begrenset beløp på finansiering, en kortere nedbetalingstid og en høyere belastet rente. Siden lånet ikke er støttet av eiendeler, står långiveren overfor økt risiko.

Siste oppdateringer

Vi ansetter en person for mer fokus på innhold på nettsiden

vi ansetter en person for mer fokus på innhold på nettsiden
Vi ønsker mer fokus på nettsiden og sosiale medier, og har besluttet å ansette person for dette. Dette blir en nyopprettet 100% stilling du kan være med å forme.
Som vi informerer om på forsiden, så legger vi ut innhold med tips og triks om forbrukslån. Det finnes en hel haug med spennende og nyttige tema innenfor dette feltet.
Følgende krav stilles til vår nye innholdsprodusent: 
  • Er utdannet finansrådgiver
  • Har jobbet med tekstforfatting før,
  • Skriver selvstendig
Følgende er ting som vi foretrekker, men som ikke kreves:
  • Noen års erfaring som finansrådgiver
  • Mastergrad innen økonomi og ledelse
  • Toppkarakterer i norsk og engelsk
Vi behandler søknader løpende.Hvis du er interessert, send CV og søknad til jakob@trollheimslab.no.

Hva er et forbrukslån

Forbrukslån

Et forbrukslån er et lån gitt til forbrukerne for å finansiere spesifikke typer utgifter. Med andre ord er et forbrukslån enhver form for lån som er gitt til en forbruker av en kreditor. Lånet kan være sikret (støttet av låntakerens eiendeler) eller usikret (ikke støttet av låntakers eiendeler).

Typer forbrukslån

Pantelån: brukes av forbrukere til å finansiere kjøp av hus
Kredittkort: Brukes av forbrukere til å finansiere hverdagskjøp
Autolån: Brukes av forbrukere til å finansiere kjøp av et kjøretøy
Studielån: Brukes av forbrukere til å finansiere utdanning
Personlige lån: Brukes av forbrukere til personlige formål
For kvalifiserte låntakere tjener forbrukslån en rekke formål og er avgjørende for å hjelpe dem med å finansiere livet.

Sikret mot usikret forbrukslån

Sikrede forbrukslån er lån som er sikkerhetskopiert (eiendeler som brukes til å dekke lånet i tilfelle låntakeren misligholder). Sikrede lån gir generelt låntakeren større mengder finansiering, en lengre nedbetalingstid og en lavere belastet rente. Ettersom lånet er støttet av eiendeler, reduseres risikoen som långiveren står overfor. For eksempel, i tilfelle låntakeren misligholder, ville långiveren være i stand til å ta besittelse av sikkerhetsstillede eiendeler og avvikle dem for å betale tilbake det utestående beløpet.

Forbrukslån

Usikrede forbrukslån er lån som ikke er sikkerhetskopiert. Usikrede lån gir vanligvis låntakeren en begrenset finansiering, en kortere nedbetalingstid og en høyere belastet rente. Siden lånet ikke er støttet av eiendeler, står utlåneren overfor økt risiko. For eksempel når det gjelder mislighold av låntakere, kan det hende at utlåner kanskje ikke kan gjenopprette det utestående lånebeløpet.

Åpent lån

Et åpent forbrukslån, også kjent som revolverende kreditt, er et lån ved at låntakeren kan bruke til alle typer kjøp, men må betale tilbake et minimumsbeløp av lånet, pluss renter, før en spesifisert dato. Åpne lån er generelt usikrede. Hvis en forbruker ikke klarer å betale ned lånet i sin helhet før angitt dato, belastes renter.
Et kredittkort er et eksempel på et åpent forbrukslån. Forbrukeren er i stand til å kjøpe på kredittkort, men må betale det utestående beløpet når det forfaller. Hvis forbrukeren ikke klarer å betale det utestående beløpet på kredittkortet, vil han / hun bli belastet renter til beløpet er betalt av.

Avsluttet lån

Et lukket forbrukslån, også kjent som avdragskreditt, brukes til å finansiere spesifikke kjøp. I lukkede lån betaler forbrukeren like månedlige innbetalinger over en periode. Slike lån er generelt sikret. Hvis en forbruker ikke er i stand til å betale avdragsbeløpene, kan utlåner beslaglegge eiendelene som ble brukt som sikkerhet.